Campanya de sensibilització LGTBI per a adolescents

Campanya de sensibilització de Ben Amics en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor.