BONES PRÀCTIQUES DE COMUNICACIÓ

Informació extreta de la següent font: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, DE GÉNERO Y FAMILIAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN –  (FSC-CCOO) (FELGTB)

GLOSSARI LGTBIQ+

Trans, persona trans:
Terme que engloba diferents identitats i expressions de gènere per a referir-se a aquelles persones que se senten d’un gènere que no coincideix amb el sexe/gènere que els varen assignar en néixer.

***Inclou transgènere, transsexual, transvestit.

***Ser trans no implica tenir una orientació sexual concreta (una persona trans pot ser gai, lesbiana, heterosexual, bisexual, asexual, etc.).

Transvestit, transvestida:
Persona que adopta les maneres externes i una vestimenta i uns complements considerats socialment propis del sexe contrari. No necessàriament la persona transvestida desitja una reassignació de sexe, ja que pot sentir-se plenament identificada amb el seu sexe de naixement. També s’utilitza la paraula travestí.

Transgènere:
Persona que se sent d’un gènere que no coincideix amb el sexe/gènere assignat en néixer i que no s’identifica exactament ni amb un home ni amb una dona segons la concepció tradicional dels gèneres, amb independència que se sotmeti o no a cap tractament. Ve del terme acadèmic anglosaxó
transgender.

Transsexual:
Persona que se sent del gènere contrari a aquell que li va ser assignat en néixer i que generalment realitza un tractament hormonal i/o quirúrgic.

Home transsexual:
Persona que, havent nascut amb òrgans genitals que s’atribueixen al sexe femení, psicològicament i vital se sent identificada amb el gènere masculí.

Dona transsexual:
Persona que, havent nascut amb òrgans genitals que s’atribueixen al sexe masculí, psicològicament i vital se sent identificada amb el gènere femení.

Transfòbia:
Aversió a les realitats trans o a les persones trans (transsexuals, transgènere, transvestits…), a les qui ho semblen, o defensen aquestes realitats. 

Procés de transició:
Evolució social, legal, etc., durant la qual les persones trans realitzen, o no, canvis d’aparença o vestimenta; canvi de nom i pronoms, tractaments hormonals i/o quirúrgics… Es tracta d’un procés personal, l’itinerari del qual hauria de decidir-se lliurement i amb totes les garanties.

Sexe:
Característiques biològiques, especialment de tipus genètic i hormonal, sobre la base de les quals s’estableix la distinció entre homes i dones. No determina necessàriament el comportament del subjecte, ni tampoc la seva identitat de gènere. 

Sexe d’assignació:
És el que s’assigna a les persones en néixer per la mera observació dels seus genitals, i en virtut del qual se li vol pressuposar una identitat de gènere.

Identitat de gènere:
Percepció subjectiva que una persona té sobre si mateixa quant a sentir-se home o dona, ambdós, o cap. No ha de coincidir necessàriament amb el sexe assignat en néixer i no res té a veure amb l’orientació sexual.

Gènere:
Conjunt de característiques d’origen cultural relatives a patrons de comportament i d’identitat sobre la base de les quals s’estableix socialment la distinció entre homes i dones. No és estàtic ni innat, sinó que és una construcció sociocultural que ha anat variant i pot variar al llarg del temps.

Expressió de gènere:
És la manera amb què les persones manifestam la nostra identitat de gènere a través de codis inscrits en facetes com ara la conducta, la manera de caminar, la vestimenta, la manera de parlar… Comportament social de la persona, independentment del seu sexe de naixement i de la seva identitat de gènere. 

Disfòria de gènere:
Terme mèdic que descriu la discrepància d’una persona amb el sexe/gènere assignat en néixer.

Orientació sexual:
Es refereix a l’atracció afectiva i sexual que les persones sentim per altres. En virtut de l’orientació podem parlar d’heterosexualitat, homosexualitat, bisexualitat, asexualitat, pansexualitat, demisexualitat… 

Heterosexual:
Persona que sent atracció sexual i afectiva per persones de l’altre sexe.

Bisexual:
Persona que sent atracció sexual i afectiva cap a homes i dones, indistintament.

Gai:
Home que sent atracció sexual i afectiva per altres homes.

Lesbiana:
Dona que sent atracció sexual i afectiva per altres dones.

Comparteix això amb els teus contactes!